PHÙ ĐIÊU PHẬT THUỘC VĂN HOÁ CHAMPA

Phù điêu là hiện vật gốc độc bản, được phát hiện tại huyện Ayun Pa (nay vùng này thuộc huyện Krông Pa) từ năm 1988, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Gia Lai. Phù điêu là một hiện vật độc đáo đánh dấu sự hiện diện sớm của người Chăm trên mảnh đất Tây Nguyên.

Nhấn để nghe thuyết minh