Digital factory and plant construction
Digital factory and plant construction with Laser scanning. More often than not, only incomplete plans of existing factories and plants can be provided. Make all designs easier and faster than ever to help your own factory and news.
Digital factory and plant construction
Xem thêm
Accident investigation. - ZF-Laser
3D laser scanners have become a well-established tool in the field of surveying, and more recently have been a common method adopted by Police Forces for recording the scenes of road traffic collisions.
Accident investigation. - ZF-Laser
Xem thêm
ads

Lựa chọn chúng tôi

GITVIET có một đội ngũ được trang bị đầy đủ, có cấu trúc tốt và có động lực cao để hỗ trợ và có toàn bộ trung tâm dịch vụ được công nhận bởi Global Geosystems.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP:

Hiệu chuẩn, sửa chữa lớn và nhỏ và thay thế phụ tùng cho hầu hết các thương hiệu dụng cụ khảo sát.

Hỗ trợ chuyên nghiệp về cả giải pháp phần cứng và phần mềm. Dịch vụ cho thuê dụng cụ khảo sát.