NGỖNG THẦN HAMSA-Bảo tàng Phú Yên

Ngỗng thần Hamsa là vật cưỡi của thần Brama, một trong ba vị thần của Ấn Độ giáo. Ngỗng Hamsa được trang trí ở mái tháp Chăm. Hiện vật được phát hiện tại di tích núi Bà, xã Hoà Phong, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên. Niên đại khoảng thế kỷ XIII.

Nhấn để nghe thuyết minh