GỐM CHU ĐẬU

Vào mùa thu khoảng giữa thế kỷ XV, một tàu buôn Thái Lan khởi hành tại thương cảng Vân Đồn mang theo khối lượng đồ gốm đồ sộ của lò gốm Chu Đậu tiến về Thái Lan. Khi đi ngang qua ngoài khơi Cù Lao Chàm, (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) tàu gặp sóng to gió lớn đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy đại dương ở độ sâu khoảng 70m. Đến những năm cuối cùng của thế kỷ XX, cuộc khai quật khảo cổ học dưới nước quốc tế đưa lên khỏi đáy biển.